Klienti

Lielākie uzņēmuma klienti


Jūrmalas pilsētas dome - www.jurmala.lv

A/S "Latvijas gāze" - www.lg.lv

SIA "Jūrmalas ūdens" - www.jurmalasudens.lv

SIA " Jūrmalas gaisma" - www.jurmalasgaisma.lv

SIA "Katlinieks" - www.katlinieks.lv


© SIA LIKTENIS, 2013